• chaber.jpg
  • rzepak.jpg
  • czerna2.jpg
  • odra.jpg
  • czerna1.jpg
Start
środa, 03 czerwca 2020
NABÓR WNIOSKÓW NA USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST W 2020 ROKU !!! Drukuj
piątek, 27 marca 2020
Wójt Gminy Żukowice informuje, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ogłosił konkursowy nabór wniosków związanych z usuwaniem azbestu na rok 2020.

W przypadku otrzymania środków finansowych przez Gminę Żukowice, w ramach ww. konkursu WFOŚiGW pokryje 70% kosztów związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest, natomiast pozostałe 30% kosztów dla osób fizycznych zostanie sfinansowane z budżetu Gminy Żukowice.

UWAGA ! Gmina nie będzie finansować 30% kosztów osobom prowadzącym działalność gospodarczą.

Dofinansowanie będzie dotyczyć pokrycia kosztów demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest.

UWAGA ! Właściciel nieruchomości sam pokrywa koszty wykonania nowego pokrycia dachowego.

Z uwagi na ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 Urząd Gminy Żukowice działa w ograniczonym zakresie – tj. w trybie wewnętrznym, co uniemożliwia  osobiste składanie wniosków.

Wnioski mogą zostać przesłane najpóźniej do 30 kwietnia 2020 r. w godzinach pracy normalnego funkcjonowania urzędu tj. poniedziałek-środa 07:30 - 15:30; czwartek 07:30 - 16:30; piątek 07:30 - 14:30) w formie skanu, za pośrednictwem poczty elektronicznej: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . Nie jest przy tym wymagany podpis elektroniczny.

W takim przypadku, oryginały wniosku należy:
1) zostawić w skrzynce znajdującej się przy wejściu do Urzędu;
2) przesłać tradycyjną pocztą na adres Urząd Gminy Żukowice, Żukowice 148, 67-231 Żukowice (oryginalne dokumenty nie muszą zostać doręczone do czasu upływu terminu składania wniosków.

Wraz z wnioskiem należy złożyć:

- dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości.
- informację o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania.
- ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest.
- oświadczenie o rodzaju budynku.
- dokumentację fotograficzną wyrobów azbestowych, celem weryfikacji prawidłowości złożonych wniosków (elektronicznie, na informatycznym  nośniku danych).


Uwaga ! O złożenie wniosku proszeni są wyłącznie mieszkańcy gminy Żukowice, którzy są zainteresowani wykonaniem ww. prac w 2020 roku !
 
                                    Wójt Gminy Żukowice

                                    /-/ Krzysztof Wołoszyn


Druki do pobrania:
 
Top! Do góry